Plan & DoAppens förslag på aktiviteter kan anpassas för det egna barnets intressen.

Tack vare ett innovationspris från Post och Telestyrelsen.
0