Vem är språkbussen o jag?

Jag vill att tecken skall vara lättillgängligt och finnas där man behöver dem!
Då är det lättare att ta steget att börja teckna själv. På så vis skapas tecknande miljöer. Med hjälp av mina pedagogiska material vill jag underlätta för pedagoger att använda tecken då de har barn i sin barngrupp eller personer i sin verksamhet som behöver tecken i sin kommunikation. Därför erbjuder jag pedagogiskt material med tecken i själva materialet, appar med tecken, bok med övningar där man använder TAKK, håller TAKK kurser och workshops.

Eftersom jag själv har en dotter som har språkliga utmaningar så har jag egna goda exempel på vad som kan fungera. Jag har mycket praktisk erfarenhet som jag delar med mig av kring hur vi har stöttat vår dotter i tydliggörande och språkinlärning.

Vi har genom åren haft mycket bra kontakt med pedagoger på förskolan och nu skolan, jag flätar in dessa erfarenheter i mina kurser om tips på hur man kan göra för att locka till inlärning av TAKK och språk.

Nya idéer!

Många idéer har vi fått i vår egen kontakt med pedagoger kring vår dotter, eftersom vår dotter behöver tydliggörande i sitt sätt att lära sig. Har ni idéer på nytt material som saknas, hör av er till oss så kan vi bolla idéer och hjälpa till att skapa det ni ser saknas.

 

Vinnare i tävlingar.

Språkbussen är flerfaldig vinnare i innovationstävlingen från Post och Telestyrelsen kring idéer som skapar Digital delaktighet. 2013 med apparna ”Puffarna” i tävlingen ”Leka lära leva” och 2017 med appen ”Bildschema” i tävlingen ”Aktiv fritid”.

stodstampel_for_vinnare_i_pts_innovationstavling_neutral (kopia)