Välkommen till språkbussen

Hej!
Språkbussen skapar pedagogiskt material med TAKK, appar, film och håller TAKK kurser utifrån de behov som finns.  Materialet är uppskattat och används på förskolor och skolor i hela Sverige. Vi vill underlätta att skapa tecknande miljöer där det behövs. Vi jobbar med social hållbarhet enligt FN:s Globala Hållbarhetsmål.

Många idéer har vi fått i vår egen kontakt med pedagoger kring vår dotter, eftersom vår dotter behöver tydliggörande i sitt sätt att lära sig. Har ni idéer på nytt material som saknas, hör av er till oss så kan vi bolla idéer och hjälpa till att skapa det ni ser saknas.

0