Upptäck takk

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Vad betyder TAKK och hur kan vi använda TAKK tecken?

Vad betyder TAKK?

Ibland behövs andra vägar än tal för att kommunikation ska bli möjlig, exempelvis TAKK som betyder Alternativ och Kompletterande Kommunikation. I Sverige är TAKK en vanlig AKK-form och används för personer med kommunikativ och språklig sårbarhet.

Tecken som akk

TAKK förstärker och tydliggör de talade orden och stödjer kommunikationen. Tecken kombineras alltid med tal. När vi kompletterar vårt tal med tecken främjar vi personens språkförståelse och språkutveckling.

TAKK används av båda parter, det vill säga, för att man ska förstå vad andra uttrycker och för att man ska kunna uttrycka sig själv. TAKK tecknen (handrörelserna) lånas från det svenska teckenspråket men är inte samma sak eftersom teckenspråket har egen grammatik.

TAKK kan även stödja inlärning för samspel och i lärandet av regler för språk och kommunikation. Behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation kan vara övergående, innan personen utvecklat talat språk eller teckenspråk. Det kan behövas som ett komplement en längre tid, eller kan vara ett livslångt kommunikationssätt, för att förstå och göra sig förstådd.

Varför använda TAKK och TAKK tecken?

TAKK kan användas på olika nivåer. Hur många tecken man använder beror på individens språkliga nivå och behov. Vissa använder enstaka tecken som signaler andra uttrycker sig i meningar med flera tecken. En bra tumregel är att teckna de ord vi betonar när vi pratar. Man tecknar i första hand de viktigaste orden och inte alla ord i en mening. Kräv inte korrekta takk tecken när personen med kommunikativ och språklig sårbarhet inte tecknar ”rent”! TAKK används i riktiga sammanhang i vardagen.

Därför är Tecken som AKK bra:

  • ger tidligare tillgång till språk
  • kräver mindre finmotorik är tal
  • använder andra sinnen
  • ökar koncentrationen
  • är mer konkret än enbart tal
  • ökar intresset för talat språk
  • tydliggör det talade språket
  • ger ögonkontakt
  • dämpar samtalspartnerns talflöde
  • fungerar som en brygga mellan tal och eget kroppsspråk men också för de som har annat modersmål än svenska

Läs mer om våra Takk-kurser här

takk tecken

Hej,

takk tecken M

roligt

att

takk tecken

se

takk tecken

dig!

Nyhetsbrev

Vad roligt att du vill ta del av Språkbussens nyhetsbrev!

Fyll i dina uppgifter nedan så hörs vi!