Ellen & Annika deltar på KLIFF konferens kring IF

Från barn till vuxen
Den här presentationen kommer beröra två perspektiv på att gå från barn till vuxen när det finns utmaningar med språk och vardagsliv: dels från en förälders perspektiv, dels från en ungdoms perspektiv. Frågor som kommer att beröras är: Hur hjälper man sin ungdom att bli självständig? Hur hanterar man sina egna tankar om att släppa taget? Hur var det att välja gymnasieskola? Hur har första året hemifrån varit?

Om KLIFF
KLIFF, KLinisk Forskning om Funktionsnedsättning, är en forsknings- och utvecklingsgrupp i samverkan mellan Habilitering & Hälsa i Västra Götaland, Habiliteringen i Region Halland, Dart – kommunikations- och dataresurscenter och Regionhabiliteringen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Gruppen arbetar för att bidra till ökad kunskap kring patientgrupper med medfödd eller i barndomen förvärvad neurologisk funktionsnedsättning.

Obs! Föreläsningen är ej öppen för utomstående.

Nyhetsbrev

Vad roligt att du vill ta del av Språkbussens nyhetsbrev!

Fyll i dina uppgifter nedan så hörs vi!