Ryska ritade tecken

2018 och 2019 blev jag inbjuden till St Petersburg för att presentera TAKK-material som jag utvecklat för t ex förskolor i Sverige. Jag föreläste på en inkluderingskonferens och fick möjlighet att träffa många engagerade personer inom förskolor, föräldranätverk, habiliteringar och liknande organisationer. Ett stort intresse visades för våra TAKK-material. Det var organisationer som arbetar nära tillsammans med familjer med barn med språksvårigheter som såg ett behov av att skapa liknande material på ryska.

Under drygt 2 år har vi haft ett mycket gott samarbete med ryska organisationer som brinner för samma viktiga frågor som vi – att underlätta språkutvecklingen för dem som behöver tecken. Vi startade ett projekt för att  översätta vår första bok ”Grundläggande TAKK-kunskaper” till ryska. I projektet har vi också skapat de första 350 ritade tecken på ryska i samarbete med en dövorganisation. Dessa ritade tecken blir mycket användbara för landet att kunna utveckla nya pedagogiska material för dem som behöver tecken i sin kommunikation.

Tyvärr har vi fått avbryta vårt samarbete då världsläget ser ut som det gör. Vi hoppas på att läget förändras och vi ser fram emot att kunna ta upp detta samarbete inom en snar framtid.

Nyhetsbrev

Vad roligt att du vill ta del av Språkbussens nyhetsbrev!

Fyll i dina uppgifter nedan så hörs vi!