Hand2

Kunskaps film hos Språkbussen

Vårt mål är att skapa filmer som är pedagogiska och fyllda med ny kunskap.

Om jag hade en röst

En pedagogisk resa i 8 delar

Om hur man kan språkträna enligt Karlstadmodellen. Introduktionsfilm, nätverksfilm och 6 filmer som följer den språkliga utvecklingsnivån.

Se trailern till filmerna ”Om jag hade en röst”.

Köp som paket

Här köper du alla 8 delfilmer i ett paket.

Klicka på Vimeo-knappen nedan.
Total speltid: 2 tim 42 min
Språk: Svenska
Pris: 295:- / år
logo-VIMEO-ON-DEMAND

Köp som delfilmer

Här köper du en eller flera delfilmer i filmserien ”Om jag hade en röst”.

Klicka på någon av Vimeo-knapparna nedan.

1. Introduktion till Karlstad-modellen

Bakgrund, mål, målgrupp, språktränings- övningar.

Total speltid: 27 min
Språk: Svenska
Pris: 60:-/år
logo-VIMEO-ON-DEMAND

2. Nätverk

Sociala nätverk som pedagogisk verktyg i språkträning.

Total speltid: 18 min
Språk: Svenska
Pris: 60:-/år
logo-VIMEO-ON-DEMAND

3. Performativ kommunikation

Att bli påverkad av och påverka andra. 

Total speltid: 19 min
Språk: Svenska
Pris: 60:-/år
logo-VIMEO-ON-DEMAND

4. Primitiv grammatik

Kombinera ord i korta sekvenser och öka ordförrådet.

Total speltid: 19 min
Språk: Svenska
Pris: 60:-/år
logo-VIMEO-ON-DEMAND

5. Enkel grammatik

Att samtala med två till tre ords satser och mångdubbla ordförrådet.

Total speltid: 22 min
Språk: Svenska
Pris: 60:-/år
logo-VIMEO-ON-DEMAND

6. Utbyggd grammatik

Böja ord, bygga fraser och satser. Ordförrådet växer hastigt.

Total speltid: 17 min
Språk: Svenska
Pris: 60:-/år
logo-VIMEO-ON-DEMAND

7. Talträning

Förstå andras tal och själv tala så att andra förstår.

Total speltid: 18 min
Språk: Svenska
Pris: 60:-/år
logo-VIMEO-ON-DEMAND

8. Förberedande läs & skriv

Att känna sig som en som kan läsa och skriva.

Total speltid: 22 min
Språk: Svenska
Pris: 60:-/år
logo-VIMEO-ON-DEMAND

Matplatsen

Teckenplansch

Tecken för de vanligaste meningarna man säger vid matplatsen. Se filmen där Hanna visar hur man tecknar meningarna.

Speltid: 01:53 min
Språk: Svenska 
logo-Gratis

Samlingen

Teckenplansch

Vanliga meningar som sägs vid samlingen. Hanna visar hur man tecknar dessa meningar.

Speltid: 01:44 min
Språk: Svenska 
logo-Gratis

Hallen

Teckenplansch

Se hur man tecknar några vanliga meningar som sägs då man är i hallen.

Speltid: 01:58 min
Språk: Svenska 
logo-Gratis

Tvättrummet

Teckenplansch

Se filmen där Hanna visar hur man tecknar de vanligaste meningarna som sägs då man är på toaletten eller då man tvättar händerna.

Speltid: 02:04 min
Språk: Svenska 
logo-Gratis