Filmer

”Om jag hade en röst” – välj att se hela filmen eller enskilda avsnitt, en pedagogisk resa i åtta delar. ”Teckenfilmer” – se hur man tecknar vanliga meningar i olika miljöer på förskolan.

Om jag hade en röst

En pedagogisk resa i 8 delar

Om hur man kan språkträna enligt Karlstadmodellen. Introduktionsfilm, nätverksfilm och 6 filmer som följer den språkliga utvecklingsnivån.

Priset inkluderar alla 8 delarna

Omfattning: Hel film
Pris: 295:- /
år
Speltid: 2 tim 42 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 1

1. Introduktion till Karlstad-modellen

Avsnitt 1 ur filmen ”Om jag hade en röst”
Bakgrund, mål, målgrupp, språktränings- övningar.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 27 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 2

2. Nätverk

Avsnitt 2 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Sociala nätverk som pedagogiskt verktyg i språktärning.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 18 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 3

3. Performativ kommunikation

Avsnitt 3 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Att bli påverkad av och påverka andra.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 15 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 4

4. Primitiv Grammatik

Avsnitt 4 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Kombinera ord i korta sekvenser och öka ordförrådet.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 19 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 5

5. Enkel grammatik

Avsnitt 5 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Att samtala med två till tre ords satser och mångdubbla ordförrådet.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 22 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 6

6. Utbyggd grammatik

Avsnitt 6 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Böja ord, bygg ut fraser och satser. Ordförrådet växer hastigt.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 16 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 7

7. Talträning

Avsnitt 7 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Förstå andras tal och själv tala så att andra förstår.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 18 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 8

8. Förberedande läs och skriv

Avsnitt 8 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Att känna sig som en som kan läsa och skriva.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 22 min
Språk: Svenska
Play Video

Teckenplansch Hallen

Pedagogiska teckenplancher

Gratisfilm om våra teckenplancher

Hanna visar hur man tecknar meningarna på teckenplanschen till hallen.

Omfattning: Hel film
Pris: 0:- /
obegränsad
Speltid: 1,5 min
Språk: Svenska
Play Video

Teckenplansch Matplatsen

Pedagogiska teckenplanscher

Gratisfilm om våra teckenplancher

Hanna visar hur man tecknar meningarna på teckenplanschen till matplatsen.

Omfattning: Hel film
Pris: 0:- /
obegränsad
Speltid: 2 min
Språk: Svenska
Play Video

Teckenplansch Samlingen

Pedagogiska teckenplanscher

Gratisfilm om våra teckenplancher

Hanna visar hur man tecknar meningarna på teckenplanschen för samlingen.

Omfattning: Hel film
Pris: 0:- /
obegränsad
Speltid: 2 min
Språk: Svenska
Play Video

Teckenplansch Tvättrummet

Pedagogiska teckenplancher

Gratisfilm om våra teckenplancher

Hanna visar hur man tecknar meningarna på teckenplanschen till hallen.

Omfattning: Hel film
Pris: 0:- /
obegränsad
Speltid: 2 min
Språk: Svenska
Play Video

Nyhetsbrev

Vad roligt att du vill ta del av Språkbussens nyhetsbrev!

Fyll i dina uppgifter nedan så hörs vi!