Filmer

Hur kan man språkträna enligt Karlstadmodellen? Vad innebär Karlstadmodellen? Hur kan man teckna vanliga meningar i olika miljöer på förskolan? Detta är bara några av många frågor som besvaras i våra pedagogiska filmer. Här kan du lära dig mer om sociala nätverk som pedagogiskt verktyg i språkträning, performativ kommunikation och mycket mycket mer.

Vad är Karlstadmodellen?

”Om jag hade en röst” – En pedagogisk resa i åtta delar. 

I “Om jag hade en röst” ges en inblick i hur man kan språkträna enligt Karlstadmodellen. Filmpaketet innehåller en introduktionsfilm, en nätverksfilm och 6 filmer som följer den språkliga utvecklingsnivån. 

Men vad innebär Karlstadmodellen?

Karlstadmodellen är en modell till språkträning som har varit i ständig framtagning sedan 1970-talet. Modellen innebär arbete med språk under tydlig struktur, med hjälp av bland annat bildstöd och tecken som stöd till tal för att förstå innebörden av ord som beskriver föremål och händelser. Karlstadmodellen används i alla åldrar för personer med olika typer av språksvårigheter.

Språk och inkludering

Språk och delaktighet går hand i hand. Med hjälp av pedagogiska filmer kan individer med språksvårigheter utveckla sin förståelse för ord som beskriver känslor och ting, för ökad inkludering i samhället. I våra teckenfilmer förklaras hur man tecknar vanliga meningar i olika miljöer på förskolan. Filmerna kan med fördel användas som komplement till ordinarie undervisningsmaterial i förskolan, för alla.

Om jag hade en röst

En pedagogisk resa i 8 delar

Om hur man kan språkträna enligt Karlstadmodellen. Introduktionsfilm, nätverksfilm och 6 filmer som följer den språkliga utvecklingsnivån.

Priset inkluderar alla 8 delarna

Omfattning: Hel film
Pris: 295:- /
år
Speltid: 2 tim 42 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 1

1. Introduktion till Karlstad-modellen

Avsnitt 1 ur filmen ”Om jag hade en röst”
Bakgrund, mål, målgrupp, språktränings- övningar.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 27 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 2

2. Nätverk

Avsnitt 2 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Sociala nätverk som pedagogiskt verktyg i språktärning.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 18 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 3

3. Performativ kommunikation

Avsnitt 3 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Att bli påverkad av och påverka andra.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 15 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 4

4. Primitiv Grammatik

Avsnitt 4 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Kombinera ord i korta sekvenser och öka ordförrådet.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 19 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 5

5. Enkel grammatik

Avsnitt 5 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Att samtala med två till tre ords satser och mångdubbla ordförrådet.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 22 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 6

6. Utbyggd grammatik

Avsnitt 6 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Böja ord, bygg ut fraser och satser. Ordförrådet växer hastigt.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 16 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 7

7. Talträning

Avsnitt 7 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Förstå andras tal och själv tala så att andra förstår.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 18 min
Språk: Svenska
Play Video

Om jag hade en röst 8

8. Förberedande läs och skriv

Avsnitt 8 av 8 ur filmen ”Om jag hade en röst” 
Att känna sig som en som kan läsa och skriva.

Omfattning: Avsnitt
Pris: 60:- /
år
Speltid: 22 min
Språk: Svenska
Play Video

Teckenplansch Hallen

Pedagogiska teckenplancher

Gratisfilm om våra teckenplancher

Hanna visar hur man tecknar meningarna på teckenplanschen till hallen.

Omfattning: Hel film
Pris: 0:- /
obegränsad
Speltid: 1,5 min
Språk: Svenska
Play Video

Teckenplansch Matplatsen

Pedagogiska teckenplanscher

Gratisfilm om våra teckenplancher

Hanna visar hur man tecknar meningarna på teckenplanschen till matplatsen.

Omfattning: Hel film
Pris: 0:- /
obegränsad
Speltid: 2 min
Språk: Svenska
Play Video

Teckenplansch Samlingen

Pedagogiska teckenplanscher

Gratisfilm om våra teckenplancher

Hanna visar hur man tecknar meningarna på teckenplanschen för samlingen.

Omfattning: Hel film
Pris: 0:- /
obegränsad
Speltid: 2 min
Språk: Svenska
Play Video

Teckenplansch Tvättrummet

Pedagogiska teckenplancher

Gratisfilm om våra teckenplancher

Hanna visar hur man tecknar meningarna på teckenplanschen till hallen.

Omfattning: Hel film
Pris: 0:- /
obegränsad
Speltid: 2 min
Språk: Svenska
Play Video

Nyhetsbrev

Vad roligt att du vill ta del av Språkbussens nyhetsbrev!

Fyll i dina uppgifter nedan så hörs vi!