Integritetspolicy

Senast uppdaterad: den 23 maj 2024
Giltig från: 23 maj 2024

Denna integritetspolicy beskriver Språkbussen AB:s policyer, BREVIKS ÄNGAR 9, Västra Götaland 421 67 Västra Frölunda, Sverige, e-post: sprakbussen@lightray.se, telefon: 031-251221, angående insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://sprakbussen.se) (senare kallad tjänsten).

Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen använd inte tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan någon förvarning och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn här. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras. Din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter detta kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information som vi samlar in

Vi kommer att samla in och behandla följande personlig information om dig:

 • Namn
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Adress
 • Betalningsinformation

Hur vi samlar in information

Vi samlar/mottar information om dig på följande sätt:

 • När du som användare fyller i kontakt- eller betalningsformuläret eller på annat sätt lämnar personlig information
 • Interagerar med webbplatsen
 • Från offentliga källor

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

 • Skapa användarkonto
 • Hantera betalningar
 • Support
 • Hantera användarkonto

Om vi vill använda din information för något annat ändamål, kommer vi att be om ditt samtycke och kommer att använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och sedan endast för det eller de ändamål för vilka du har beviljat samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

Hur vi delar din information

Vi kommer inte att överföra din personliga information till tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom under begränsade omständigheter enligt nedan:

 • Marknadsföringsbyråer
 • Analys

Vi kräver att sådana tredje parter endast använder den personliga information vi överför till dem för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla det angivna syftet.

Vi kan också lämna ut din personliga information för följande ändamål:

 • För att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process
 • För att genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy
 • För att svara på påståenden om att din användning av tjänsten kränker tredje parts rättigheter.

Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

Bevarande av din information

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutar sina konton eller så länge vi behöver den för att uppfylla syftena för vilka den samlades in enligt denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom bokföring/rapportering enligt tillämplig lag eller av andra legitima skäl såsom handhavande av rättsliga rättigheter, förebyggande av bedrägerier, osv. Återstående anonym information och aggregerad information, vilka inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras obegränsat.

Dina rättigheter

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv bearbetning av dina uppgifter, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har gett oss att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på sprakbussen@lightray.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja att inte delta i direktmarknadsföringskommunikation eller den profilering vi utför för marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på sprakbussen@lightray.se.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller dra tillbaka samtycket att behandla samma för de nödvändiga syftena, kan du kanske inte få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

Cookies

För att lära dig mer om hur vi använder cookies och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, hänvisar vi till vår Cookie Policy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör det på egen risk.

LÄNKAR TILL TREDJE PART & ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy behandlar inte integritetspolicyn och andra metoder hos några tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyer eller metoder hos några tredje parts webbplatser eller tjänster.

KLAGOMÅLSANSVARIG / DATASKYDDSANSVARIG

Om du har några frågor eller oro angående behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss, kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på Språkbussen AB, BREVIKS ÄNGAR 9, e-post: sprakbussen@lightray.se. Vi kommer att ta itu med dina bekymmer i enlighet med tillämplig lag.

Denna integritetspolicy är genererad med Cookieyes.

Nyhetsbrev

Vad roligt att du vill ta del av Språkbussens nyhetsbrev!

Fyll i dina uppgifter nedan så hörs vi!