Om Språkbussen

Annika copy

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill att tecken skall vara lättillgängligt och finnas där man behöver dem! Då är det lättare att ta steget att börja teckna själv. På så vis skapas tecknande miljöer. Med hjälp av mina pedagogiska material vill jag underlätta för pedagoger att använda tecken då de har barn i sin barngrupp som behöver tecken i sin kommunikation. Därför erbjuder jag pedagogiskt material med tecken i själva materialet och håller TAKK kurser. Jag har också egna erfarenheter att dela med mig av kring vår dotter som behöver tecken. Dessutom har jag goda exempel på det fina samarbete vi har ihop med skolan och tidigare har haft med pedagoger i förskolan. Delar gärna med mig av erfarenheter kring hur vi har stöttat vår dotter i tydliggörande och språkinlärning.
.

ALMI_Fp_RGB ny logga 

Logga_innovationsstod PTS

Idén med teckenplanscherna har blivit uppmärksammad från ALMI och nu senast har jag fått ett innovationspris från Post och Telestyrelsen för projektet att skapa digital delaktighet med apparna om Puffarna. Detta är jag väldigt glad över.

0