Nytt projekt – Sign as AAC

bildstöd på ryska takk tecken

Språkbussen driver det internationella projektet ”Sign as AAC”, ett spännande projekt ihop med 7 länder runt Östersjön. Vi översätter första boken i serien ”Lära tecken i grupp” till ryska och skapar ryska digitala teckenillustrationer. Vi har fått frågan om att översätta vår bok till ryska efter att ha deltagit i inkluderingskonferenser i St Petersburg och mött många familjer och organisationer i Ryssland som arbetar för personer med språksvårigheter.

Nyhetsbrev

Vad roligt att du vill ta del av Språkbussens nyhetsbrev!

Fyll i dina uppgifter nedan så hörs vi!